Select Page
Konferenssissa käsitellään työoikeuden uusimpia muutoksia, yleisimmin tehtyjä virheitä, viimeaikaisia oikeustapauksia ja yksinkertaisia mutta samalla soveltamiskelpoisia ratkaisuja työoikeuden olennaisiin käytännön kysymyksiin, mukaan lukien EU:n laajuinen tietosuoja-asetus (GDPR, jonka täytäntöönpano alkaa toukokuussa 2018), syrjimättömyyden haasteet, työsopimuksen irtisanominen ja joukkoirtisanomiset, tasa-arvolaki ja paljon muuta. 
Helsinki, 17.4.2018 | Marina Congress Center

ERITTÄIN KÄYTÄNNÖLLINEN JA INTERAKTIIVINEN VUOTUINEN KONFERENSSI 


JOHTAVIEN SUOMALAISTEN TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA

MARKUS ÄIMÄLÄ

La­kia­siain­joh­ta­ja, EK

ANU WAARALINNA

Osakas, Roschier, Attorneys Ltd.

MAISA NIKKOLA

Asianajaja, työoikeusryhmän vetäjä, osakas, BIRD & BIRD

PETTERI UOTI

Asianajaja, osakas, DITTMAR & INDRENIUS

MIKA KÄRKKÄINEN

Lakimies, VT, EK

MAX LINDHOLM

Asianajaja, Asianajotoimisto MAX LINDHOLM Oy

OUTI TÄHTINEN

Partner Elect, asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

TARJA KRÖGER

Hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö

JANI SYRJÄNEN

Osakas Borenius Asianajotoimisto Oy

MARKUS LOHI

Asianajaja, Kasanen & Vuorinen Oy

EARLY BIRD -ILMOITTAUTUMINEN PUOLEEN HINTAAN


16.3.2018 mennessä

HR | TYÖOIKEUS OHJELMA


Aika: 09.00–16.30 (lounas: 12.30–13.30)

TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET, TAPAUSOIKEUDEN MERKITTÄVÄT NÄKÖKULMAT JA KÄYTÄNNÖN TOIMINTASUOSITUKSIA

 1. Mitä sinun on tiedettävä EU:n työlainsäädännöstä?

 2. EU:n laajuisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) täytäntöönpano alkaa toukokuussa 2018: oletko valmis?

 3. Suomen työlainsäädännön viimeaikaiset ja tulevat muutokset: tärkeät asiat, jotka on tiedettävä ja joihin on valmistauduttava

 4. Tapausoikeuden uusimmat päätökset: näkökulmia korkeimmasta oikeudesta ja työtuomioistuimesta. KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN LÄHESTYMISTAPA!!

 5. Työaikalain uudistus: jokaisen organisaation paikallistasolla läpikäytävät olennaiset asiat: käytännön suosituksia ja sovelluksia.

 6. Käytännönläheinen näkökulma työsuhteen päättämiseen henkilökohtaisista syistä: lainsäädäntö ja asetukset, käytäntö, valvonta ja seuranta, syrjimättömyysperiaate, todistustaakka, pro forma -käytänteet, sanktiot. Älä jätä tätä väliin! 

 7. Työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikaisille työntekijöille

 8. Katsaus koeaikariitoihin työntekijän näkökulmasta

 9. Työehtosopimusten 2017–2018 analyysi: käytännön näkökulmia. 

 10. Joukkoirtisanominen tänään: lainsäädäntöpohja ja tärkeimmät oikeuden päätökset.

 11. Työntekijöiden syrjintä: vaikka syrjimättömyys on jo pitkään ollut Suomessa keskeinen arvo, lain soveltamisessa on haasteita: käytännön näkökulmia ja kuinka lainsäädännön määräykset vaikuttavat päivittäiseen työhösi.

 12. Työkiistojen tuomioistuinsovittelu: viimeaikaisia käytäntöjä ja johtopäätöksiä työoikeuden ammattilaisille.

ja muita ajankohtaisia työlakiin liittyviä aihepiirejä.

EARLY BIRD -ILMOITTAUTUMINEN PUOLEEN HINTAAN


16.3.2018 mennessä