HR-2016 copy 2 TYÖOIKEUS 2016


Parhaat asiantuntijat, käytännön osaajat ja lakimiehet keskustelevat uusista muutoksista työoikeuteen, viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä, merkittävimmistä oikeustapauksista ja keskeisistä työoikeudellisista kysymyksistä, muun muassa työsopimuksen alkamisesta ja päättymisestä, työajasta, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä ja muista aiheista!

HELSINKI, 11.10.2016 | Marina Congress Center

ERITTÄIN INTENSIIVINEN, VUOROVAIKUTTEINEN JA KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN KONFERENSSI


Työoikeuden parhaat suomalaiset asiantuntijat, mm. Maisa Nikkola, Petteri Uoti, Anu Waaralinna, Markus Äimälä, Tarja Kröger, Max Lindholm, esittävät tuoreita näkemyksiä ja käytännön suosituksia työoikeuden soveltamisesta käytännössä

TYÖOIKEUS 2016 -konferenssi on osa HR Summit Helsinkiä. Lue lisää >>>

 

TYÖOIKEUS 2016 PUHUJAT


 

MARKUS ÄIMÄLÄ

Lakiasiainjohtaja, EK

MAISA NIKKOLA

Asianajaja, työoikeusryhmän vetäjä, osakas, BIRD & BIRD

PETTERI UOTI

Asianajaja, osakas, DITTMAR & INDRENIUS

ANU WAARALINNA

Asianajaja, työoikeusryhmän vetäjä, osakas, CASTRÉN & SNELLMAN

FREEK VERMEULEN (London Business School) 

Strategisen ja kansainvälisen johtamisen professori

MIKA KÄRKKÄINEN

Lakimies, VT, EK

TARJA KRÖGER

Hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö

FT ROBERTS KILIS (Cambridge University)

Antropologian professori

MAX LINDHOLM

Asianajaja, Asianajotoimisto MAX LINDHOLM Oy

ILMOITTAUDU SAAT 45% ALENNUKSEN


1.9.2016 asti

vain 370 EUR

+ alv. 24%

[ Ilmoittautumismaksu 674 EUR + alv. 24% ]

TYÖOIKEUS 2016 OHJELMA


 

OSA I | 09:30 – 10:30

TOTUUS LIIKETOIMINNASTA JA HENKILÖSTÖJOHTAMISESTA. Mitä liiketoiminnan ja henkilöstöjohtamisen maailmassa todella lbs-logotapahtuu? Kuinka erehdymme astumaan seuraavan tason menestysloukkuun? Freekin tutkimuksia on julkaistu useissa maailman arvostetuimmissa akateemisissa julkaisuissa, kuten esimerkiksi Administrative Science Quarterly ja Academy of Management Journal, sekä useissa yritysjohtamisen julkaisussa, kuten Harvard Business ReviewFinancial Times ja Wall Street Journal. Esityksessään Freek astuu askeleen pitemmälle matkalla totuuteen siitä, miten saavuttaa nykymaailmassa kilpailuetua uraauurtavan henkilöstöhallinnon kautta! | FREEK VERMEULEN (London Business School), Strategisen ja kansainvälisen johtamisen professori

MILLAISIA MUUTOKSIA TYÖLAINSÄÄDÄNTÖÖN ON TULOSSA? Esityksessään Markus kuvaa yleistä työmarkkinatilannetta ja uuden kilpailukykysopimuksen tuomia muutoksia. Hän esittelee myös merkittäviä näkökulmia sosiaalisen dialogin tulevaan kehitykseen ja paikallisen sopimisen tuleviin lakimuutoksiin.  (Työmarkkinakatsaus: mitä kilpailukykysopimuksessa sovittiin? mitä kuuluu paikalliselle sopimiselle? onko suomalainen työmarkkinamalli muuttumassa?) | MARKUS ÄIMÄLÄ, Lakiasiainjohtaja, EK

OSA II 11:00 – 12:30

MITKÄ OVAT SEN MERKITTÄVIMMÄT VIIMEAIKAISET MUUTOKSET? Mika laajentaa Markuksen aloittamaa keskustelua työlainsäädännön uusimpiin muutoksiin ja niiden merkitykseen organisaatioiden päivittäisessä toiminnassa, kuten vuosilomalain ja määräaikaisten työsopimusten sopimusehtojen muutokset, koeajan pidentäminen ja irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen. (Vuosilomalain muutokset (uusi karenssisääntö, vuosiloman kertyminen perhevapaan ajalta), pitkäaikaistyöttömän palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä, koeajan pidentäminen, takaisinottoajan lyhentäminen, uusi laki työntekijöiden lähettämisestä). | MIKA KÄRKKÄINEN, Lakimies, VT, EK

HENKILÖTIETOSUOJAN ONGELMAT JA YKSITYISYYDENSUOJA KÄYTÄNNÖSSÄ. Digitaalisen viestinnän aikakaudella henkilötietojen suojaaminen on entistä tärkeämpää, ja se vaikuttaa kaikkeen viestintäämme. Mitä ongelmia henkilötietosuojaan ja yksityisyydensuojaan liittyy? Mitä ovat ne viimeisimmät oikeustapaukset, joiden mukaan pitäisi toimia? KÄYTÄNNÖLLINEN JA SYVÄLUOTAAVA | MAISA NIKKOLA, Asianajaja, työoikeusryhmän vetäjä, osakas, BIRD & BIRD

 

OSA III 13:30 – 15:00

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN. Kasvava määrä työsuhteen päättämisistä päätyy oikeuteen. Onko ”sopuisa avioero”, jossa molemmat osapuolet olisivat tyytyväisiä, yleensä mahdollinen? SOVELLETTUJA AJATUKSIA JA NÄKEMYKSIÄ KÄYTÄNNÖSSÄ | ANU WAARALINNA, Asianajaja, työoikeusryhmän vetäjä, osakas, CASTRÉN & SNELLMAN

10 TÄRKEINTÄ OIKEUSTAPAUSTA VUOSILTA 2015–2016 |TARJA KRÖGER, Hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö

OIKEUDELLINEN NÄKÖKULMA YKSILÖTASON SOPIMISEEN, JOS ORGANISAATIO KUULUU TYÖEHTOSOPIMUKSEN PIIRIIN. | MAX LINDHOLM, Asianajaja, Asianajotoimisto MAX LINDHOLM Oy

SYRJINTÄ TYÖPAIKALLA. Mitä työnantaja saa tehdä, mikä on kiellettyä? Tyypillisimmät käytännön ongelmat – ja miten välttää ne | PETTERI UOTI, Asianajaja, osakas, DITTMAR & INDRENIUS

OSA IV | 15:30 – 17:00

NUDGING ORGANISAATIOSSA: MIKÄ MOTIVOI TYÖNTEKIJÖITÄ SILLOINKIN, KUN MIKÄÄN MUU EI NÄYTÄ MOTIVOIVAN? Työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen ovat eittämättä tärkeimpiä tekijöitä yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Paremmat palkat, houkuttelevammat kannustinjärjestelmät, urakehitysmahdollisuudet ja niin edelleen ovat kuitenkin kaikkialla enemmän tai vähemmän samanlaisia. Eikö olisi kiinnostavaa löytää uusi näkökulma työntekijöiden motivoimiseen? Ei, kyseessä ei ole yksi motivointijärjestelmä lisää. Kyseessä on näkökulma siihen, miten voidaan luoda organisaatioarkkitehtuuri, joka johtaa työntekijöiden haluttuun toimintaan, erinomaiseen motivaatioon ja sitoutumiseen…ilman erityisiä taloudellisia kannustimia! | FT ROBERTS KILIS (Cambridge University)Antropologian professori

KESKUSTELU: TAVOITELTUJEN TYÖNANTAJIEN HENKILÖSTÖJOHTAJAT KERTOVAT, MITEN TULLA TAVOITELLUKSI, JA TYÖOIKEUDEN ASIANTUNTIJAT KERTOVAT ALAN SUURIMMISTA HAASTEISTA. Tämä ei koske vain puhujia, vaan sinua – yleisöä – ja asioita, jotka koskettavat sinua läheltä. Olipa kyseessä työoikeus tai suomalaisten tavoiteltujen työnantajien henkilöstökäytännöt. Keskustelut perustuvat yleisön kysymyksiin. Kutsumme sinut ajattelemaan etukäteen kysymyksiä, joita pidät tärkeinä, ja esittämään ne johtaville asiantuntijoille! ERITTÄIN INTENSIIVINEN JA KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN OSIO

ILMOITTAUDU SAAT 45% ALENNUKSEN


1.9.2016 asti

vain 370 EUR

+ alv. 24%

[ Ilmoittautumismaksu 674 EUR + alv. 24% ]

PALAUTETTA MUIDEN KONFERENSSIEN OSALLISTUJILTA

Parhaimmat kiitokset kaikille osallistujille heidän ideoistaan ja tuestaan!

“Kaikki aiheet olivat ajankohtaisia, puhujat erinomaisia ja esimerkit käytännönläheisiä.”

Marita Paajaste

”Kaikki järjestelyt toimivat loistavasti ja puhujat olivat todella asiantuntevia sekä hyviä esiintyjiä.”

Satu Jokinen

”Erinomaisen hyvin organisoitu. Hyvä, että oli aikaa myös verkostoitumiselle.”

Pirjo Puuperä

”Kokonaisuudessaan kiinnostava tapahtuma. Maisa Nikkola oli erityisen innostava puhuja. Petteri Uotin aihe oli todella mielenkiintoinen ja esitystapa oli hyvä, puhenopeus sopiva.”

Maritta Heiskanen

“10+ Hyvä hinta-laatu-suhde :)”

Ria Hultin

“Hienoa, ettei juristien puhe ollut vain lakijargonia vaan normaalia, ymmärrettävää kieltä!”

”Kiinnostava ja hyödyllinen kokonaisuus. Todella hyvät puhujat, jotka pystyivät tiiviisti käymään läpi keskeisimmät teemat.”

ILMOITTAUDU SAAT 45% ALENNUKSEN


1.9.2016 asti

vain 370 EUR

+ alv. 24%

[ Ilmoittautumismaksu 674 EUR + alv. 24% ]

HR SUMMIT HELSINKI 2016


Henkilöstö & Työoikeus

Uudet liike-elämän ja henkilöstöhallinnon käytännöt haastavat nykypäivän kykyjenetsinnän ja kehityksen: henkilöstöjohtamisen digitalisaatio, ketterä henkilöstöjohtaminen ja paljon muuta. Työlainsäädännön viimeaikaiset ja tulevat muutokset ja niiden merkitys alan ammattilaisten päivittäisessä työssä; kalleimmat virheet työlainsäädännön alalla. Kansallisten ja kansainvälisten yhtiöiden kokemuksia henkilöstöjohtamisesta: käytännön tapauksia, esimerkkejä, case-tapauksia ja niiden vaikutuksia alan ammattilaisten päivittäiseen työhön. 

Confinn


08 552 8806 konferenssi@confinn.eu

 

Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki

Y-tunnus: 302862159 | ALV-tunnus: FI26201476