Select Page

HELSINKI, 11.10.2016 | Marina Congress Center

Yli 20+ nimekästä puhujaa ja 400+ osallistujaa jakaa näkemyksiään neljässä konferenssin sessiossa

01

URAAUURTAVAA HENKILÖSTÖJOHTAMISTA


Uudet liike-elämän ja henkilöstöhallinnon käytännöt haastavat nykypäivän kykyjenetsinnän ja kehityksen: henkilöstöjohtamisen digitalisaatio, ketterä henkilöstöjohtaminen ja paljon muuta

02

TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET LYHYESTI


Työlainsäädännön viimeaikaiset ja tulevat muutokset ja niiden merkitys alan ammattilaisten päivittäisessä työssä; kalleimmat virheet työlainsäädännön alalla.

03

PARHAAT HENKILÖSTÖJOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT


Kansallisten ja kansainvälisten yhtiöiden kokemuksia henkilöstöjohtamisesta: käytännön tapauksia, esimerkkejä, case-tapauksia ja niiden vaikutuksia alan ammattilaisten päivittäiseen työhön.

04

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN JA PSYKOLOGIA


Kuinka parantaa työntekijöiden sitoutumista, työmotivaatiota ja pitää stressitaso kohtuullisena mindfullness-tekniikan avulla.

OSALLISTUJIEN KOKEMUKSIA KONFERENSSISTA


Päivä täynnä uraauurtavia näkemyksiä, rohkeita ajatuksia, käytännönläheisiä vinkkejä ja inspiraatiota!

KIRSI METTÄLÄ
KIRSI METTÄLÄ
@ HR SUMMIT HELSINKI 2015

PARHAAT ASIANTUNTIJAT PUHUVAT TYÖOIKEUDEN UUSISTA MUUTOKSISTA, IRTISANOMISISTA JA JOUKKOIRTISANOMISISTA, NOLLATYÖSOPIMUKSISTA, OIKEUSKÄYTÄNNÖSTÄ, HENKILÖSTÖHALLINNON HAASTEISTA, PSYKOLOGIASTA JA MONISTA MUISTA AIHEISTA

HELSINKI, 25.9.2015 | Marina Congress Center
MAISA NIKKOLA
MAISA NIKKOLA
@ HR SUMMIT HELSINKI 2015

PARHAAT ASIANTUNTIJAT PUHUVAT TYÖOIKEUDEN UUSISTA MUUTOKSISTA, IRTISANOMISISTA JA JOUKKOIRTISANOMISISTA, NOLLATYÖSOPIMUKSISTA, OIKEUSKÄYTÄNNÖSTÄ, HENKILÖSTÖHALLINNON HAASTEISTA, PSYKOLOGIASTA JA MONISTA MUISTA AIHEISTA

HELSINKI, 25.9.2015 | Marina Congress Center
MARKUS ÄIMÄLÄ
MARKUS ÄIMÄLÄ
@ HR SUMMIT HELSINKI 2015

PARHAAT ASIANTUNTIJAT PUHUVAT TYÖOIKEUDEN UUSISTA MUUTOKSISTA, IRTISANOMISISTA JA JOUKKOIRTISANOMISISTA, NOLLATYÖSOPIMUKSISTA, OIKEUSKÄYTÄNNÖSTÄ, HENKILÖSTÖHALLINNON HAASTEISTA, PSYKOLOGIASTA JA MONISTA MUISTA AIHEISTA

HELSINKI, 25.9.2015 | Marina Congress Center
TUOMAS ENBUSKE
TUOMAS ENBUSKE
@ HR SUMMIT HELSINKI 2015

PARHAAT ASIANTUNTIJAT PUHUVAT TYÖOIKEUDEN UUSISTA MUUTOKSISTA, IRTISANOMISISTA JA JOUKKOIRTISANOMISISTA, NOLLATYÖSOPIMUKSISTA, OIKEUSKÄYTÄNNÖSTÄ, HENKILÖSTÖHALLINNON HAASTEISTA, PSYKOLOGIASTA JA MONISTA MUISTA AIHEISTA

HELSINKI, 25.9.2015 | Marina Congress Center
JOHAN BLOMQVIST
JOHAN BLOMQVIST
@ HR SUMMIT HELSINKI 2015

PARHAAT ASIANTUNTIJAT PUHUVAT TYÖOIKEUDEN UUSISTA MUUTOKSISTA, IRTISANOMISISTA JA JOUKKOIRTISANOMISISTA, NOLLATYÖSOPIMUKSISTA, OIKEUSKÄYTÄNNÖSTÄ, HENKILÖSTÖHALLINNON HAASTEISTA, PSYKOLOGIASTA JA MONISTA MUISTA AIHEISTA

HELSINKI, 25.9.2015 | Marina Congress Center
ANU WAARALINNA
ANU WAARALINNA
@ HR SUMMIT HELSINKI 2015

PARHAAT ASIANTUNTIJAT PUHUVAT TYÖOIKEUDEN UUSISTA MUUTOKSISTA, IRTISANOMISISTA JA JOUKKOIRTISANOMISISTA, NOLLATYÖSOPIMUKSISTA, OIKEUSKÄYTÄNNÖSTÄ, HENKILÖSTÖHALLINNON HAASTEISTA, PSYKOLOGIASTA JA MONISTA MUISTA AIHEISTA

HELSINKI, 25.9.2015 | Marina Congress Center
MATTI MANNER
MATTI MANNER
@ HR SUMMIT HELSINKI 2015

PARHAAT ASIANTUNTIJAT PUHUVAT TYÖOIKEUDEN UUSISTA MUUTOKSISTA, IRTISANOMISISTA JA JOUKKOIRTISANOMISISTA, NOLLATYÖSOPIMUKSISTA, OIKEUSKÄYTÄNNÖSTÄ, HENKILÖSTÖHALLINNON HAASTEISTA, PSYKOLOGIASTA JA MONISTA MUISTA AIHEISTA

HELSINKI, 25.9.2015 | Marina Congress Center
KATJA HAUTALA / TEIJA OLLIKAINEN
KATJA HAUTALA / TEIJA OLLIKAINEN
@ HR SUMMIT HELSINKI 2015

PARHAAT ASIANTUNTIJAT PUHUVAT TYÖOIKEUDEN UUSISTA MUUTOKSISTA, IRTISANOMISISTA JA JOUKKOIRTISANOMISISTA, NOLLATYÖSOPIMUKSISTA, OIKEUSKÄYTÄNNÖSTÄ, HENKILÖSTÖHALLINNON HAASTEISTA, PSYKOLOGIASTA JA MONISTA MUISTA AIHEISTA

HELSINKI, 25.9.2015 | Marina Congress Center
ALMA KANGAS
ALMA KANGAS
@ HR SUMMIT HELSINKI 2015

PARHAAT ASIANTUNTIJAT PUHUVAT TYÖOIKEUDEN UUSISTA MUUTOKSISTA, IRTISANOMISISTA JA JOUKKOIRTISANOMISISTA, NOLLATYÖSOPIMUKSISTA, OIKEUSKÄYTÄNNÖSTÄ, HENKILÖSTÖHALLINNON HAASTEISTA, PSYKOLOGIASTA JA MONISTA MUISTA AIHEISTA

HELSINKI, 25.9.2015 | Marina Congress Center

Liity henkilöstöjohtamisen, työlainsäädännön, psykologian ja monen muun alan parhaiden asiantuntijoiden joukkoon!

HR SUMMIT HELSINKI 2016 PUHUJAT


FREEK VERMEULEN (London Business School)| Strategisen ja kansainvälisen johtamisen professori


TOTUUS LIIKETOIMINNASTA JA HENKILÖSTÖJOHTAMISESTA.

Mitä liiketoiminnan ja henkilöstöjohtamisen maailmassa todella tapahtuu? Kuinka erehdymme astumaan seuraavan tason menestysloukkuun? Freekin tutkimuksia on julkaistu useissa maailman arvostetuimmissa akateemisissa julkaisuissa, kuten esimerkiksi Administrative Science Quarterly ja Academy of Management Journal, sekä useissa yritysjohtamisen julkaisussa, kuten Harvard Business Review, Financial Times ja Wall Street Journal. Esityksessään Freek astuu askeleen pitemmälle matkalla totuuteen siitä, miten saavuttaa nykymaailmassa kilpailuetua uraauurtavan henkilöstöhallinnon kautta!

lbs-logo

FT ROBERTS KILIS (Cambridge University) | Antropologian professori


NUDGING ORGANISAATIOSSA: MIKÄ MOTIVOI TYÖNTEKIJÖITÄ SILLOINKIN, KUN MIKÄÄN MUU EI NÄYTÄ MOTIVOIVAN?

Työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen ovat eittämättä tärkeimpiä tekijöitä yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Paremmat palkat, houkuttelevammat kannustinjärjestelmät, urakehitysmahdollisuudet ja niin edelleen ovat kuitenkin kaikkialla enemmän tai vähemmän samanlaisia. Eikö olisi kiinnostavaa löytää uusi näkökulma työntekijöiden motivoimiseen? Ei, kyseessä ei ole yksi motivointijärjestelmä lisää. Kyseessä on näkökulma siihen, miten voidaan luoda organisaatioarkkitehtuuri, joka johtaa työntekijöiden haluttuun toimintaan, erinomaiseen motivaatioon ja sitoutumiseen…ilman erityisiä taloudellisia kannustimia!

JAN HAINES | HR FACTORY


HENKILÖSTÖJOHTAMISEN DIGITALISAATIO: HR-JOHTAMISEN UUDET HAASTEET DIGITAALISESSA MAAILMASSA JA KUINKA RAKASTUA HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TEKNOLOGIOIHIN?

Uudet teknologiat mullistavat henkilöstöjohtamisen, kykyjen hankinnan ja kehityksen seuraavan 5­–10 vuoden aikana. Kuinka hyödyntää teknologiaa päivittäisessä henkilöstöjohtamisessa ja valmistautua alan kehitykseen lähitulevaisuudessa…ja HUOMIO: jos me emme muutu, meidät pakotetaan muuttumaan!

hrfactory

MILLAISIA MUUTOKSIA TYÖLAINSÄÄDÄNTÖÖN ON TULOSSA? MITKÄ OVAT SEN MERKITTÄVIMMÄT VIIMEAIKAISET MUUTOKSET? 

Esityksessään Markus kuvaa yleistä työmarkkinatilannetta ja uuden kilpailukykysopimuksen tuomia muutoksia. Hän esittelee myös merkittäviä näkökulmia sosiaalisen dialogin tulevaan kehitykseen ja paikallisen sopimisen tuleviin lakimuutoksiin.  (Työmarkkinakatsaus: mitä kilpailukykysopimuksessa sovittiin? mitä kuuluu paikalliselle sopimiselle? onko suomalainen työmarkkinamalli muuttumassa?)

Mika laajentaa Markuksen aloittamaa keskustelua työlainsäädännön uusimpiin muutoksiin ja niiden merkitykseen organisaatioiden päivittäisessä toiminnassa, kuten vuosilomalain ja määräaikaisten työsopimusten sopimusehtojen muutokset, koeajan pidentäminen ja irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen. (Vuosilomalain muutokset (uusi karenssisääntö, vuosiloman kertyminen perhevapaan ajalta), pitkäaikaistyöttömän palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä, koeajan pidentäminen, takaisinottoajan lyhentäminen, uusi laki työntekijöiden lähettämisestä).

MARKUS ÄIMÄLÄ | Lakiasiainjohtaja, EK

ek-image

MIKA KÄRKKÄINEN | Lakimies, VT, EK

JOHANNA PYSTYNEN | Henkilöstöjohtaja, VINCIT Oy


AGILE HR: TYÖNTEKO ILMAN POMOJA JA MUITA VINCIT OY:N ALOITTEITA

Ketterästä henkilöstöjohtamisesta on puhuttu paljon. Ketterä henkilöstöjohtaminen ei tarkoita ainoastaan määräysten ja standardien toimeenpanoa vaan pikemminkin organisaation ketteryyden helpottamista ja parantamista. VINCIT Oy on valittu kolmena viime vuotena peräkkäin Suomen halutuimmaksi työnantajaksi. Yhtiön uusin aloite on työnteko ilman pomoja. Kuinka tämä on mahdollista? Kuinka tämä parantaa työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista? Ketterä HR -aloitteen ylä- ja alamäet: case-yritys VINCIT Oy.

vincit_logo            2016_fin_bwp_fi_VINCIT1

TYTTI BERGMAN | Vice President Human Resources, ALKO Oy


HR BUSINESS PARTNERIN TAI JOHTOPORTAASEEN PÄÄSYN HAASTEET.

Mitä tarkoittaa HR Business Partnerina toimiminen? Mikä liike-elämän peruskieli tulisi jokaisen henkilöstöjohtamisen ammattilaisen osata? Kuinka varmistaa, että henkilöstöjohtamisen aloitteet tuovat todellista arvoa organisaatiolle ja kasvattavat liikevoittoa, eivätkä ole vain ”ihan kiva” -projekteja?

2015_fin_bwp_fi_alko  alko_logo1

MAISA NIKKOLA | Asianajaja, työoikeusryhmän vetäjä, osakas, BIRD & BIRD


HENKILÖTIETOSUOJAN ONGELMAT JA YKSITYISYYDENSUOJA KÄYTÄNNÖSSÄ

Digitaalisen viestinnän aikakaudella henkilötietojen suojaaminen on entistä tärkeämpää, ja se vaikuttaa kaikkeen viestintäämme. Mitä ongelmia henkilötietosuojaan ja yksityisyydensuojaan liittyy? Mitä ovat ne viimeisimmät oikeustapaukset, joiden mukaan pitäisi toimia? KÄYTÄNNÖLLINEN JA SYVÄLUOTAAVA

Bird Bird law firm page

ANU WAARALINNA | Asianajaja, työoikeusryhmän vetäjä, osakas, CASTRÉN & SNELLMAN


TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN

Kasvava määrä työsuhteen päättämisistä päätyy oikeuteen. Onko ”sopuisa avioero”, jossa molemmat osapuolet olisivat tyytyväisiä, yleensä mahdollinen? SOVELLETTUJA AJATUKSIA JA NÄKEMYKSIÄ KÄYTÄNNÖSSÄ

Cassun logo

RIITTA HYPPÄNEN | CM & HR CONSULTING Oy toimitusjohtaja, bisnesvalmentaja ja kirjailija


MOTIVAATIOTEORIOISTA KÄYTÄNTÖÖN: TIEDÄMME PALJON, MUTTA OSAAMMEKO HYÖDYNTÄÄ TIETOA?

Kuinka luoda organisaatiokulttuuri, joka tulee motivaatiota ja sitoutumista? Kulttuuri, jossa työntekijät haluavat kehittyä, jakaa ja oppia. Mistä tällainen kulttuuri koostuu, ja kuinka voimme olla varmoja, että se on erittäin tuottoisa HR-investointi? Esitys perustuu kansallisten ja kansainvälisten yritysten case-tapauksiin: esimerkkejä, esimerkkejä, esimerkkejä…

 

PALUU YRITYSKULTTUURII: TYÖNTEKIJÖIDEN SITOUTUMISEN UNOHDETTU OSATEKIJÄ


Joissain yrityksissä organisaation arvot ja yrityskulttuuri tarkoittavat ilmoitustaululle kiinnitettyjä iskulauseita. Joissain yrityksissä ne on jätetty kokonaan huomiotta. Jotkut yritykset kuitenkin pitävät hyvää huolta yrityskulttuuristaan ja arvoistaan – ja tekevät sillä voittoa. ”On uskomatonta, kuinka paljon yrityskulttuuri voisi vaikuttaa työntekijöiden pysyvyyteen, uusien työntekijöiden integrointiin ja moneen muuhun asiaan.”

KAISA JAAKKOLA | Bestseller-tietokirjailija, yritysten ravinto- ja hyvinvointivalmentaja


ORGANISAATION HYVINVOINTI LÄHTEE PIENISTÄ ASKELISTA, JOTKA VOIT OTTAA JO TÄNÄÄN.

Oletko koskaan pohtinut, miksi valtaosa hyvinvointiohjelmista epäonnistuu? Ovatko ne liian monimutkaisia? Eikö niissä ole selkeää tavoitetta? Kun yritetään luoda jotain laadukasta ja syvällistä, päädytään joskus kehittämään aloitteita, jotka eivät yksinkertaisesti vain toimi. Hyvinvointiohjelmiin on kuitenkin myös toinen lähestymistapa: miksi et aloittaisi pienin, tehokkain ja sitouttavin askelin? Tutustu askeliin yhdessä Kaisa Jaakkolan kanssa ja ota ensimmäinen askel jo tänään!

optimal_performance_tunnus_positiivi_cmykoptimal_performance

 

TANJA KULMALA | Talent Acquisition Manager at FONECTA Oy


KYKYJEN ETSIMINEN ON TÄNÄ PÄIVÄNÄ ERILAISTA. MITKÄ OVAT UUDET JA NOUSEVAT TAVAT LÖYTÄÄ PARHAAT KYVYT?

Kykyjen etsintä on tunnettu jo pitkään, mutta se on jatkuvasti muuttuva ala. Kun organisaatiot pyrkivät linjaamaan kykyjenetsintästrategiansa liiketoiminnan tuloksen kanssa, niiden on pohdittava rekrytointistrategiansa uudelleen. Mikä on henkilöstöjohtamisen, teknologian, työnantajan brändäyksen ja muiden HR-järjestelmien rooli kykyjenetsinnässä? FONECTA Oy:n Talent Acquisition Managerin näkemyksiä ja ideoita.

Fonecta_logo200_1

KIMMO FELDT (Ph.D in Psychology) | Senior Consultant TALENTOR


MISTÄ JA MITEN LÖYTÄÄ TYÖNTEKIJÖITÄ TÄNÄÄN JA HUOMENNA?

Työmarkkinat ovat vahvassa muutoksessa: aikaisemmin hyväksi havaitut tavat löytää ja rekrytoida uusia kykyjä eivät välttämättä enää toimi. Uudet teknologiat ja sosiaalinen media tuovat alalle uusia mahdollisuuksia. Kuinka työntekijöiden etsiminen ja rekrytointi ovat muuttuneet, mitä työkaluja ehdokkaiden arviointiin on ja – ennen kaikkea – kuinka olla antamatta ensivaikutelman johtaa harhaan?

talentor_logo2

PETTERI UOTI | Asianajaja, osakas, DITTMAR & INDRENIUS
MAX LINDHOLM | Asianajaja, Asianajotoimisto MAX LINDHOLM Oy
KATARIINA SUOMI | Director, HR4 SOLUTIONS Oy
ANNELI VALPOLA, FK, MPhill | Senior Partner, STRATO
ULLA VILKMAN | HR Development Consultant, MASTER FINLAND Oy
DAN SOBACK | Johtajuuskouluttaja ja coach
Lisää puhujia piakkoin…

ILMOITTAUDU SAAT 45% ALENNUKSEN


14.8.2016 asti

vain 370 EUR

+ alv. 24%

[ Ilmoittautumismaksu 674 EUR + alv. 24% ]

PALAUTETTA MUIDEN KONFERENSSIEN OSALLISTUJILTA

Parhaimmat kiitokset kaikille osallistujille heidän ideoistaan ja tuestaan!

“Kaikki aiheet olivat ajankohtaisia, puhujat erinomaisia ja esimerkit käytännönläheisiä.”

Marita Paajaste

”Kaikki järjestelyt toimivat loistavasti ja puhujat olivat todella asiantuntevia sekä hyviä esiintyjiä.”

Satu Jokinen

”Erinomaisen hyvin organisoitu. Hyvä, että oli aikaa myös verkostoitumiselle.”

Pirjo Puuperä

”Kokonaisuudessaan kiinnostava tapahtuma. Maisa Nikkola oli erityisen innostava puhuja. Petteri Uotin aihe oli todella mielenkiintoinen ja esitystapa oli hyvä, puhenopeus sopiva.”

Maritta Heiskanen

“10+ Hyvä hinta-laatu-suhde :)”

Ria Hultin

“Hienoa, ettei juristien puhe ollut vain lakijargonia vaan normaalia, ymmärrettävää kieltä!”

”Kiinnostava ja hyödyllinen kokonaisuus. Todella hyvät puhujat, jotka pystyivät tiiviisti käymään läpi keskeisimmät teemat.”

ILMOITTAUDU SAAT 45% ALENNUKSEN


14.8.2016 asti

vain 370 EUR

+ alv. 24%

[ Ilmoittautumismaksu 674 EUR + alv. 24% ]

HR SUMMIT HELSINKI 2016


Henkilöstö & Työoikeus

Uudet liike-elämän ja henkilöstöhallinnon käytännöt haastavat nykypäivän kykyjenetsinnän ja kehityksen: henkilöstöjohtamisen digitalisaatio, ketterä henkilöstöjohtaminen ja paljon muuta. Työlainsäädännön viimeaikaiset ja tulevat muutokset ja niiden merkitys alan ammattilaisten päivittäisessä työssä; kalleimmat virheet työlainsäädännön alalla. Kansallisten ja kansainvälisten yhtiöiden kokemuksia henkilöstöjohtamisesta: käytännön tapauksia, esimerkkejä, case-tapauksia ja niiden vaikutuksia alan ammattilaisten päivittäiseen työhön. 

Confinn


08 552 8806 konferenssi@confinn.eu

 

Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki

Y-tunnus: 302862159 | ALV-tunnus: FI26201476