Select Page

HELSINKI, 11.10.2016 | Marina Congress Center

Yli 20+ nimekästä puhujaa ja 200+ osallistujaa jakaa näkemyksiään neljässä konferenssin sessiossa

01

URAAUURTAVAA HENKILÖSTÖJOHTAMISTA


Uudet liike-elämän ja henkilöstöhallinnon käytännöt haastavat nykypäivän kykyjenetsinnän ja kehityksen: henkilöstöjohtamisen digitalisaatio, ketterä henkilöstöjohtaminen ja paljon muuta

02

TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET LYHYESTI


Työlainsäädännön viimeaikaiset ja tulevat muutokset ja niiden merkitys alan ammattilaisten päivittäisessä työssä; kalleimmat virheet työlainsäädännön alalla.

03

PARHAAT HENKILÖSTÖJOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT


Kansallisten ja kansainvälisten yhtiöiden kokemuksia henkilöstöjohtamisesta: käytännön tapauksia, esimerkkejä, case-tapauksia ja niiden vaikutuksia alan ammattilaisten päivittäiseen työhön.

04

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN JA PSYKOLOGIA


Kuinka parantaa työntekijöiden sitoutumista, työmotivaatiota ja pitää stressitaso kohtuullisena mindfullness-tekniikan avulla.

PUHUJAT


 

FREEK VERMEULEN (London Business School) 

Strategisen ja kansainvälisen johtamisen professori

FT ROBERTS KILIS (Cambridge University)

Antropologian professori

MARKUS ÄIMÄLÄ

Lakiasiainjohtaja, EK

MAISA NIKKOLA

Asianajaja, työoikeusryhmän vetäjä, osakas, BIRD & BIRD

PETTERI UOTI

Asianajaja, osakas, DITTMAR & INDRENIUS

MIKA KÄRKKÄINEN

Lakimies, VT, EK

JOHANNA PYSTYNEN

Henkilöstöjohtaja, VINCIT Oy

NINA LEPPÄKANGAS

Henkilöstöpäällikkö, THE ORANGE COMPANY

ANU WAARALINNA

Asianajaja, työoikeusryhmän vetäjä, osakas, CASTRÉN & SNELLMAN

MAX LINDHOLM

Asianajaja, Asianajotoimisto MAX LINDHOLM Oy

SARI EK-PETROFF

HR- and Talent Professional

JAN HAINES

HR FACTORY

TARJA KRÖGER

Hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö

RAGNAR SASS

PIPEDRIVE Co-founder

RIITTA HYPPÄNEN

CM & HR CONSULTING Oy toimitusjohtaja, bisnesvalmentaja ja kirjailija

KIMMO FELDT 

Ph.D in Psychology, Senior Consultant TALENTOR

DAN SOBACK

 Johtajuuskouluttaja ja coach

KATARIINA SUOMI

Director, HR4 SOLUTIONS Oy

ANNELI VALPOLA

FK, MPhill, Senior Partner, STRATO

ULLA VILKMAN

HR Development Consultant, MASTER SUOMI Oy

MIA JOKINIVA 
Sisältöjohtaja, business coach, VILLA MANDALA

Lisää puhujia piakkoin…

OHJELMA


OSA I | 09:30 – 10:30

TOTUUS LIIKETOIMINNASTA JA HENKILÖSTÖJOHTAMISESTA. Mitä liiketoiminnan ja henkilöstöjohtamisen maailmassa todella lbs-logotapahtuu? Kuinka erehdymme astumaan seuraavan tason menestysloukkuun? Freekin tutkimuksia on julkaistu useissa maailman arvostetuimmissa akateemisissa julkaisuissa, kuten esimerkiksi Administrative Science Quarterly ja Academy of Management Journal, sekä useissa yritysjohtamisen julkaisussa, kuten Harvard Business ReviewFinancial Times ja Wall Street Journal. Esityksessään Freek astuu askeleen pitemmälle matkalla totuuteen siitä, miten saavuttaa nykymaailmassa kilpailuetua uraauurtavan henkilöstöhallinnon kautta! | FREEK VERMEULEN (London Business School), Strategisen ja kansainvälisen johtamisen professori

MILLAISIA MUUTOKSIA TYÖLAINSÄÄDÄNTÖÖN ON TULOSSA? Esityksessään Markus kuvaa yleistä työmarkkinatilannetta ja uuden kilpailukykysopimuksen tuomia muutoksia. Hän esittelee myös merkittäviä näkökulmia sosiaalisen dialogin tulevaan kehitykseen ja paikallisen sopimisen tuleviin lakimuutoksiin.  (Työmarkkinakatsaus: mitä kilpailukykysopimuksessa sovittiin? mitä kuuluu paikalliselle sopimiselle? onko suomalainen työmarkkinamalli muuttumassa?) | MARKUS ÄIMÄLÄ, Lakiasiainjohtaja, EK

OSA II 11:00 – 12:30

HUONE 101

MITKÄ OVAT SEN MERKITTÄVIMMÄT VIIMEAIKAISET MUUTOKSET? | MIKA KÄRKKÄINEN, Lakimies, VT, EK

TYÖELÄMÄN TIETOSUOJA: TYYPILLISET ONGELMATILANTEET JA UUSI TIETOSUOJA-ASETUSMAISA NIKKOLA, Asianajaja, työoikeusryhmän vetäjä, osakas, BIRD & BIRD

 

HUONE 102

AGILE HR: TYÖNTEKO ILMAN POMOJA JA MUITA VINCIT OY:N ALOITTEITA JOHANNA PYSTYNEN, Henkilöstöjohtaja, VINCIT Oy

KESKITY YKSINKERTAISIIN, MUTTA KORKEAA LISÄARVOA TUOTTAVIIN RATKAISUIHIN SAADAKSESI SUURIMMAN HYÖDYN ORGANISAATION TOIMINNASTA. ANNELI VALPOLA, FK, MPhill, Senior Partner, STRATO

HUONE 103

HENKILÖSTÖJOHTAMISEN DIGITALISAATIO: HR-JOHTAMISEN UUDET HAASTEET DIGITAALISESSA MAAILMASSA JA KUINKA RAKASTUA HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TEKNOLOGIOIHIN?JAN HAINES, HR FACTORY

MISTÄ JA MITEN LÖYTÄÄ TYÖNTEKIJÖITÄ TÄNÄÄN JA HUOMENNA? | KIMMO FELDT (Ph.D in Psychology), Senior Consultant TALENTOR

 

HUONE 104

MIKSI JOHTAMISKULTTUURIN LUOMINEN ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ TÄMÄN PÄIVÄN ORGANISAATIOILLE?DAN SOBACK, Johtajuuskouluttaja ja coach

HR PITÄÄ HENKILÖSTÖTYÖN YKSINKERTAISENA. Kuinka pitää HR yksinkertaisena ja samalla saada tehokkaita tuloksia liiketoiminnassa? KATARIINA SUOMI, Director, HR4 SOLUTIONS Oy

OSA III 13:30 – 15:00

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN | ANU WAARALINNA, Asianajaja, työoikeusryhmän vetäjä, osakas, CASTRÉN & SNELLMAN

10 TÄRKEINTÄ OIKEUSTAPAUSTA VUOSILTA 2015–2016 |TARJA KRÖGER, Hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö

OIKEUDELLINEN NÄKÖKULMA YKSILÖTASON SOPIMISEEN, JOS ORGANISAATIO KUULUU TYÖEHTOSOPIMUKSEN PIIRIIN.MAX LINDHOLM, Asianajaja, Asianajotoimisto MAX LINDHOLM Oy

UUDENLAINEN HR-LIIKETOIMINTAKUMPPANI: TYÖNTEKIJÄKOKEMUS KÄYTTÖÖN KYVYKKYYKSIEN JOHTAMISELLA JA KEHITTÄMISELLÄ.SARI EK-PETROFF, HR- and Talent Professional

ULKOMAANTYÖSKENTELYYN LIITTYVÄT HAASTEET JA TRENDIT. Mitä pitää tietää kun työntekijä lähtee ulkomaille? Kuinka ulkomaantyöskentelyä kannattaa hallinnoida? Miksi työmatkoja kannattaa seurata? | HEIDI VIIKARI, Senior Tax Manager at PwC

SYRJINTÄ TYÖPAIKALLA. Mitä työnantaja saa tehdä, mikä on kiellettyä? Tyypillisimmät käytännön ongelmat – ja miten välttää ne | PETTERI UOTI, Asianajaja, osakas, DITTMAR & INDRENIUS

YRITYSKULTTUURI: TYÖNTEKIJÖIDEN SITOUTTAMISEN KUSTANNUSTEHOKKAIN OSATEKIJÄ | NINA LEPPÄKANGAS, Henkilöstöpäällikkö, THE ORANGE COMPANY

KUINKA RAKENTAA KESKUSTELUKULTTUURI, JOSSA KEHITYSKESKUSTELUT OIKEASTI VAIKUTTAVAT TYÖNTEKIJÖIDEN TYYTYVÄISYYTEEN, HENKILÖKOHTAISEEN KEHITYKSEEN JA SITOUTUMISEEN? Kun vuosittaisia kehityskeskusteluja ei enää juurikaan käytetä, mitä seuraavaksi? | RAGNAR SASS, PIPEDRIVE Co-founder

ETÄJOHTAMINEN – TULOSTA JOUSTAVALLA TYÖLLÄ. Työn tekemisen tavat muuttuvat, etätyö lisääntyy ja hajautetut tiimit ovat monessa organisaatiossa arkipäivää. Esimiehet kaipaavat tukea muuttuneessa tilanteessa johtamiseen. Miksi etäjohtamisessa menestyminen on tärkeää, mihin etäjohtamisessa on syytä kiinnittää huomiota ja mitä osaamista esimiehet tarvitsevat? Tässä puheenvuorossa saat näihin kysymyksiin vastauksen sekä vinkkejä oman esimiesosaamisesi kehittämiseen. | ULLA VILKMAN, HR Development Consultant, MASTER FINLAND Oy

MOTIVAATIOTEORIOISTA KÄYTÄNTÖÖN  TYÖELÄMÄN MURROS HAASTAA PERINTEISET PALKITSEMISEN JA MOTIVOIMISEN KÄYTÄNNÖT. Riitta nostaa esille kuusi erilaista näkökulmaa uudistamistyöhön | RIITTA HYPPÄNEN, CM & HR CONSULTING Oy toimitusjohtaja, bisnesvalmentaja ja tietokirjailija

STRESSI, MULTITASKING JA HYVINVOIVAT AIVOT.  Luennolla käsitellään kiinnostavasti uusimman tutkimuksen kautta alkuun sitä, mitä multitaskaaminen ja kiire tekevät mielellemme. Luento näyttää ratkaisukeskeisesti, miten mielen ja aivojen toiminta reagoi tekemiseen/tekemättömyyteen – ja kuinka tietyt tekniikat toimivat meitä palauttavasti ja rentouttavasti. Ne rakentavat uudelleen arjessa hajaantuvaa keskittymiskykyämme ja vaikuttavat jopa kykyymme tuntea onnea ja tyytyväisyyttä. | MIA JOKINIVA, sisältöjohtaja, business coach, VILLA MANDALA

OSA IV | 15:30 – 17:00

NUDGING ORGANISAATIOSSA: MIKÄ MOTIVOI TYÖNTEKIJÖITÄ SILLOINKIN, KUN MIKÄÄN MUU EI NÄYTÄ MOTIVOIVAN? Työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen ovat eittämättä tärkeimpiä tekijöitä yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Paremmat palkat, houkuttelevammat kannustinjärjestelmät, urakehitysmahdollisuudet ja niin edelleen ovat kuitenkin kaikkialla enemmän tai vähemmän samanlaisia. Eikö olisi kiinnostavaa löytää uusi näkökulma työntekijöiden motivoimiseen? Ei, kyseessä ei ole yksi motivointijärjestelmä lisää. Kyseessä on näkökulma siihen, miten voidaan luoda organisaatioarkkitehtuuri, joka johtaa työntekijöiden haluttuun toimintaan, erinomaiseen motivaatioon ja sitoutumiseen…ilman erityisiä taloudellisia kannustimia! | FT ROBERTS KILIS (Cambridge University)Antropologian professori

KESKUSTELU: TAVOITELTUJEN TYÖNANTAJIEN HENKILÖSTÖJOHTAJAT KERTOVAT, MITEN TULLA TAVOITELLUKSI, JA TYÖOIKEUDEN ASIANTUNTIJAT KERTOVAT ALAN SUURIMMISTA HAASTEISTA. Tämä ei koske vain puhujia, vaan sinua – yleisöä – ja asioita, jotka koskettavat sinua läheltä. Olipa kyseessä työoikeus tai suomalaisten tavoiteltujen työnantajien henkilöstökäytännöt. Keskustelut perustuvat yleisön kysymyksiin. Kutsumme sinut ajattelemaan etukäteen kysymyksiä, joita pidät tärkeinä, ja esittämään ne johtaville asiantuntijoille! ERITTÄIN INTENSIIVINEN JA KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN OSIO

HENGÄHDYSHETKIÄ-harjoitus stressinhallintaan: keskittymis- ja läsnäolotekniikoita ja minimeditaatio päivän päätteeksi valmentaja Mia Jokinivan johdolla. 

HR SUMMIT HELSINKI 2016


Henkilöstö & Työoikeus

Uudet liike-elämän ja henkilöstöhallinnon käytännöt haastavat nykypäivän kykyjenetsinnän ja kehityksen: henkilöstöjohtamisen digitalisaatio, ketterä henkilöstöjohtaminen ja paljon muuta. Työlainsäädännön viimeaikaiset ja tulevat muutokset ja niiden merkitys alan ammattilaisten päivittäisessä työssä; kalleimmat virheet työlainsäädännön alalla. Kansallisten ja kansainvälisten yhtiöiden kokemuksia henkilöstöjohtamisesta: käytännön tapauksia, esimerkkejä, case-tapauksia ja niiden vaikutuksia alan ammattilaisten päivittäiseen työhön. 

Confinn


08 552 8806 konferenssi@confinn.eu

 

Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki

Y-tunnus: 2620147-6 | ALV-tunnus: FI26201476